CO2 Prestatieladder

Het beperken van de uitstoot van COWat is de CO2 prestatieladder?
In het kort gezegd: De VDM-Groep spant zich in om CO2 te reduceren. De CO2  prestatieladder is een soort meetinstrument, opgesteld door ProRail. ProRail beloont bedrijven die milieubewust opereren. Hoe minder CO2  uitstoot, des te eerder kans op gunning van een project. In het kader van de CO2 reductie-inspanningen van de VDM-Groep is het volgende certificaat verkregen:

 CO2 bewust certificaat niveau 5

Op deze pagina wordt weergegeven hoe CO2  bewust de VDM-Groep opereert.


A. Inzicht in energieverbruik
De VDM-Groep heeft als ambitie van 2009 - 2020 de CO2 uitstoot met 10% te verminderen. Om de reductie te bepalen is het nodig inzicht te hebben in de Carbon Footprint & Scope 1 en 2 emissies.

Carbon Footprint VDM-Groep + scope 1 en 2 Q1, Q2 2017 (3.A)
Carbon Footprint VDM-Groep + scope 1 en 2 2016 (3.A)
Carbon Footprint VDM-Groep + scope 1 en 2 2015 (3.A)
Carbon Footprint VDM-Groep + scope 1 en 2 2014 (3.A)
Carbon Footprint VDM-Groep + scope 1 en 2 2013 (3.A)
Carbon Footprint VDM-Groep + scope 1 en 2 2012 (3.A)
Carbon Footprint VDM-Groep + scope 1 en 2 2011 (3.A)
Carbon Footprint VDM-Groep + scope 1 en 2 2010 (3.A)
Carbon Footprint VDM-Groep + scope 1 en 2 2009 (3.A)

Scope 3
Rapportage rangorde scope-3 emissies VDM-Groep (4.A.1 + 5.A.1)

Ketenanalyse Olivijn (4.A.1 + 4.B.1)


B. CO2 reductie
De VDM-Groep heeft een concreet CO2 reductieprogramma opgesteld. Hiertoe heeft de VDM-Groep plannen van aanpak geformuleerd, gecommuniceerd en geïmplementeerd.
Kwantitatieve doelstellingen (3.B.1.)

MVO managementprogramma (3.B.2)
Energiemanagementprogramma
MVO beleidsplan

Zelfevaluaties
Evaluatie 2016 - vooruitblik 2017
Evaluatie 2015 - vooruitblik 2016
Evaluatie 2014 - vooruitblik 2015
Evaluatie 2013 - vooruitblik 2014
Evaluatie 2012 - vooruitblik 2013
Evaluatie 2011 - vooruitblik 2012
Evaluatie 2010 - vooruitblik 2011


C. Transparantie

Structurele communicatie (3.C.1.)
De VDM-Groep communiceert structureel intern en extern over haar CO2 Footprint (een maat voor de uitstoot voor CO2) en de kwantitatieve reductiedoelstellingen. In het Communicatieplan ?Energie- & CO2 reductie? van Van Dijk zijn onder andere de communicatieactiviteiten, taken, verantwoordelijkheden en middelen op het gebied CO2 reductie vastgelegd.

Energiebeleid & reductiedoelstellingen (3.C.2)
Communicatieplan ?Energie- & CO2 reductie?

Publicaties
Nieuwsbrief#11 mei 2016
Nieuwsbrief #10 december 2015
Nieuwsbrief #9 oktober 2015
Nieuwsbrief #8 juli 2015
Nieuwsbrief #7 april 2015
Nieuwsbrief #6 december 2014 
Nieuwsbrief #5 juli 2014
Nieuwsbrief #4 april 2014
Nieuwsbrief #3 augustus 2013
Nieuwsbrief #2 september 2012
Nieuwsbrief #1 mei 2011
'Van duurzaam aanbesteden naar duurzaam ondernemen' in Bouwend Rijmond
'Duurzame energie' Wubbo Ockels in Bouwend Rijnmond 

Presentaties
Nieuwjaarsbijeenkomst gS Olivijn: het ei van columbus - 2014
Olivijn Seminar Gemeente Rotterdam 2012
Uitvoerdersvergadering 22-11-2010
Nieuwjaarsreceptie 2010
Certificaat 'Het nieuwe rijden'

(Participatie aan) Initiatieven
De VDM-groep is initiatiefnemer, en neemt deel aan de ontwikkeling van projecten die de sector grond-, weg- en waterbouw faciliteren in CO2 reductie.

 

 

Stockfoto oak tree